mon ăn
Trang chủ>menu>Thưc đơn tự chọn - tiệc ngồi bàn
mon ăn
Dịch vụ
Công ty TNHH ăn uống và tổ chức sự kiện Nguyên Đình cung cấp cho bạn một dịch vụ hoàn toàn mới:   ĐẶT TIỆC ONLINE  Với 3 bước đơn giản: 1.  Lựa chọn thực đơn  - 2.  Điền các thông tin và yêu cầu  bạn, sẽ có ngay một bản báo giá theo thực đơn đã chọn cùng với các dịch vụ do Nguyên Ðình cung  cấp.- 3. Bạn có thể tự in ra hoặc  nhấn nút gửi cho chúng tôi.  Khi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ xác nhận qua điện thoại, fax hoặc đến trực tiếp bởi nhân viên văn phòng. 
 

 

nha hang
Mời quý khách tự xây dựng thực đơn trong các món dưới đây:
STT Chọn Tên món ăn Giá (VNĐ)

CÁC MÓN SÚP

1 60,000
2 60,000
3 90,000
4 90,000
5 90,000
6 90,000
7 90,000
8 120,000
9 120,000
10 120,000
11 150,000
12 150,000

CÁC MÓN NỘM - SALAD

13 80,000
14 80,000
15 90,000
16 90,000
17 90,000
18 70,000
19 70,000
20 100,000
21 120,000
22 120,000
23 120,000
24 150,000

CÁC MÓN TÔM

25 320,000
26 320,000
27 320,000
28 320,000
29 320,000
30 350,000
31 320,000
32 320,000
33 320,000
34 320,000
35 320,000
36 350,000
37 350,000

CÁC MÓN CÁ

38 450,000
39 500,000
40 500,000
41 500,000
42 300,000
43 400,000
44 400,000
45 400,000
46 380,000
47 350,000
48 350,000
49 450,000
50 300,000
51 330,000
52 300,000
53 400,000
54 220,000
55 250,000
56 250,000
57 250,000
58 220,000
59 250,000
60 280,000
61 350,000
62 250,000

CÁC MÓN GÀ

63 220,000
64 250,000
65 270,000
66 300,000
67 300,000
68 300,000
69 400,000
70 300,000
71 250,000
72 220,000

CÁC MÓN KHÁC

73 380,000
74 450,000
75 400,000
76 420,000
77 400,000
78 180,000
79 180,000
80 160,000
81 160,000
82 160,000
83 180,000
84 180,000
85 180,000
86 180,000
87 180,000
88 180,000
89 230,000
90 230,000
91 160,000
92 320,000
93 300,000
94 350,000
95 300,000
96 250,000
97 250,000
98 300,000
99 180,000
100 200,000
101 160,000
102 160,000
103 200,000
104 200,000
105 230,000
106 250,000
107 180,000
108 180,000
109 220,000
110 200,000
111 160,000
112 210,000
113 180,000
114 250,000
115 200,000
116 200,000
117 250,000
118 250,000
119 80,000
120 45,000
121 80,000
122 50,000
123 50,000
124 80,000
125 50,000
126 80,000
127 50,000
128 40,000

CÁC MÓN CANH

129 80,000
130 90,000
131 80,000
132 80,000
133 70,000
134 120,000
135 75,000
136 90,000

CÁC MÓN XÔI / CƠM

137 120,000
138 50,000
139 50,000
140 60,000
141 60,000
142 60,000
143 50,000
144 120,000
145 70,000
146 20,000

TRÁNG MIỆNG

147 80,000
148 80,000
149 50,000
150 50,000
151 150,000
152 120,000
153 120,000
154 120,000
155 120,000

ĐỒ UỐNG

156 90,000
157 60,000
158 12,000
159 50,000
160 90,000
161 130,000
162 220,000
163 250,000
164 0

CÁC MÓN THEO THỜI GIÁ/CHỦ ĐỀ

165 0
166 0
167 0
168 0
169 0
170 0
171 0
172 0
173 0
174 0
175 0
176 0
177 0
ga ngon
Thực đon bạn đã chọn:
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
Đơn giá :  VNĐ
đặt tiệc
nguyen dinh, dat tiec, hoi nghi

Liên hệ đặt tiệc

thanhgas

Văn phòng công ty:
463 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel / fax: 024 37849226
Hotline: 0988891235

thanhgas
thanhgas
thanhgas
Chăm sóc khách hàng 1
  

thanhgas
thanhgas
Copyright © - NguyenDinh Catering Co.,Ltd
463 Nguyen Khang - Cau Giay - Ha Noi
Tel/Fax: 3.784.9226 * Mobile: 0988891235

Đang online : 32

Tổng truy cập :8.029.615